ده معضل اصلی آموزشی حوزه فناوری اطلاعات از زبان محمد نصیری

ده معضل اصلی آموزشی حوزه فناوری اطلاعات از زبان محمد نصیری

در این پست به موضوع ده معضل اصلی آموزشی حوزه فناوری اطلاعات از زبان محمد نصیری خواهیم پرداخت. این روزها ترند اصلی در حوزه آموزش ، آموزشهای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات است. چه بخواهیم در ایران بمانیم و چه برویم ، باید قبول کنیم که داشتن تخصص در حوزه آیتی بدون شک یکی از فاکتورهای […]