چرا درختان بادام ناگهان خشک می شوند و برگ های آن می ریزد؟

چرا درختان بادام ناگهان خشک می شوند و برگ های آن می ریزد؟

“چرا درختان بادام من برگ های خود را از دست می دهند؟”؛ “چرا برگ های درخت بادام من قهوه ای می شوند؟”؛ چرا درختان بادام من ناگهان خشک شده اند؟” و …. این ها مهم ترین سوالاتی است که برای برخی از باغدارانی مطرح می شود که درختان بادام را پرورش می دهند. این یک […]