مشاوره در زمینه دیجیتال مارکتینگ

09120647344

سناریو نویسی

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

در این مقاله به بررسی سناریو نویسی پرداخته می شود. در این راستا سعی می شود تا به سوال های زیر پاسخ داده شود

سناریو نویسی چیست؟

اهداف سناریو نویسی چیست؟

توسعه سناریو چگونه ممکن است؟

تعاریف مرتبط با سناریونویسی چیست؟

تکنیک های سناریو نویسی چیست؟

تکنیک های سناریو نویسی چیست؟
تکنیک های سناریو نویسی چیست؟

 

سناریونویسی

سناریو نویسی، یکی از تکنیکهای پایه ای آینده پژوهی است که برای تحلیل روند گذشته و تحلیل آینده کاربرد دارند و تمرکز سناریو نویسی، ایجاد یا بازسازی وقایع و روند های آینده و گذشته بر اساس مجموعه شواهد، داده ها و اطلاعات گردآوری شده می باشد.

سناریو ها به عنوان محصول آینده پژوهی دارای ارزش هایی می باشد که عبارتند از: مهیا کننده الگوهای ذهنی منسجم آینده، ساخت فرضیه های کلیدی، اجبار مدیران به تفکر درباره آینده افزایش فهم و درک درباره محیط بیرونی، و تشویق به تفکر راهبری و سیستمیک.

سناریونویسی
سناریونویسی

اهداف سناریونویسی

سناریوها داری اهدافی هستند که عبارتند از: مشخص کردن مواردی که برای مطالعه اولویت دارند، تعين عاملان سیاسی، استراتژیک آنها و امکاناتی که برای تحقق اهداف خود دارند، توصیف تحول سیستم مورد مطالعه (حاجیانی، ۱۳۹۱، ۲۶۵)

اهداف سناریونویسی
اهداف سناریونویسی

 

توسعه سناریو

توسعه سناریو یک ابزار کار (فوت وفن) مطالعات آینده است و اما هنوز هیچ فهرستی از تکنیک های استفاده شده منتشر نشده است. این مجموعه از روش های سناریونویسی آغاز روش های توسعه سناریوهاست که می تواند مورد بررسی قرار گیرد. روش های متعددی برای سناریوسازی وجود دارد که این مسئله هنگام انتخاب و دسته بندی روش ها مشکل ایجاد می کند.

توسعه سناریو
توسعه سناریو

دسته بندی روشهای سناریونویسی

در اینجا هدف، دسته بندی روشهای سناریونویسی است که در ابتدا به بیان مشخصات مجله ملاحظات و تعریفات و سپس به بیان روش ها پرداخته می شود؛ تا آینده پژوهان بتوانند در شرایط مختلف از روش مناسب استفاده کرده و حتی آنها را با روش های کمی و کیفی مناسب دیگر ترکیب کرده و اهداف خود را احصا کنند و البته مطالعه این مقاله به لحاظ متدولوژیکی نیز فرصتی را برای محققان فراهم میکند و چارچوبی را برای تحقیقات آینده ارائه می دهد.

دسته بندی روشهای سناریونویسی
دسته بندی روشهای سناریونویسی

لذا با توجه به این که سناریوها در بر دارنده ی اصول آینده پژوهی هستند؛ یا باید به آینده عمیق و خلاقانه فکر کرد یا غافلگیر شد و از طرفی به دلیل عدم قطعیت باید چندین آینده را مورد توجه قرار داد.

در نظر گرفتن موارد زیر نیز در سناریونویسی حائز اهمیت است:

. توسعه سناریو با برنامه ریزی بر پایه ی سناریو فرق دارد. توسعه سناریو ایجاد قصه هایی از آینده است در صورتی که برنامه ریزی بر پایه ی سناریو رابطه ی بسیار بیشتری با مطالعات آینده داشته و فعالیت جامع تری است .

٢. سناریو با آینده های بدیل فرق دارد. در یک تعریف سناریو داستانی است درباره

٢. سناریو با آینده های بدیل فرق دارد. در یک تعریف سناریو داستانی است درباره آینده های جایگزین. پس با این تعریف متدهای دیگر آینده پژوهی نیز می توانند آینده ی جایگزین تولید کنند.

٣. متد با تکنیک فرق دارد. متد روی مراحل فرآیند تاکید دارد و تکنیک به طور دقیق ترروی نحوه ی انجام مراحل

 تعاریف مربوطه

به دلیل بسیاری تکنیک ها و وجود آمدن آشفتگی یک راه حل اینست که یک تکنیک را انتخاب کنیم و روی آن مسلط شویم. اما این بهترین راه برای بهترین استفاده از تکنیک ها نیست. پس برای شناخت بیشتر به منظور کاربرد بهتر ابتدا چند تعریف ارائه می گردد.

پروژه آینده نگاری:

پروژه ی آینده نگاری بزرگترین واحد کار حرفه ایست که شامل مجموع اهداف، تیم، منابع و روشهای پیش بینی آینده و روش های تأثیرگذاری بر آن است. پروژه ها ممکن است ساده (در بردارنده یک محصول و تکنیک باشند) یا پیچیده (در بردارنده ی مراحل مختلف باشد که هر کدام یک محصول را تولید کرده و از تکنیک های مختلف استفاده کند) باشند. رویکرد: فرآیندی که فرد در پیشبرد پروژه به کار می گیرد رویکرد نام دارد. رویکردها سری های مرتب مراحل دستیابی به اهداف پروژه هستند. هر پروژه یک رویکرد دارد که ممکن است صریحا به آن اشاره شده یا نشده باشد. از برخی رویکردها بسیار استفاده می شود مانند رویکرد توسعه برنامه ی استراتژیک..

هر رویکرد یک یا چند محصول تولید می کند که پاسخگوی اهداف پروژه است. محصول، نتیجه ی نهایی کار انجام شده در رویکرد است که در قالب یک گزارش، بانکی از روندها، سناریوها در شکل های مختلف، برنامه ی استراتژیک و … ارائه می شود.

 

 متد یا تکنیک:

وسیله ی سیستماتیکی که حرفه ای ها برای ایجاد محصول استفاده میکنند متد یا تکنیک نامیده می شود. در ادبیات ایندو جای هم استفاده شده اند. ابزار: کلمه ای که گاه با متد و تکنیک جا به جا می شود. ابزار وسیله ایست که یک پیشرفت مکانیکی یا ذهنی را در راه انجام کار فراهم می سازد. مانند ویدئو پروژکتور، پرسشنامه … تمرین یا فعالیت: واحد فعالیت انجام شده به منظور انجام کار که نیازمند مهارت و دانش است.

 سناریو:

محصولی است که برخی آینده های ممکن را شرح می دهد (حالت نهایی) ویا داستان نحوه ی اتفاق افتادن آن را می گوید (زنجیره ی اتفاقات سناریوها یا تاریخ آینده).

. تکنیک های سناریو

در این مقاله كل تکنیک ها به ۸ گروه تقسیم شده اند که هر یک دو یا سه گونه دارند. بیش از ۲۴ تکنیک در این گروه ها طبقه بندی شده اند. البته برخی از تکنیک ها به دلیل تعلق هر مرحله ی آن به یک دسته متفاوت به سختی قایل طبقه بندی بودند. 1- قضاوتی (پیش بینی نبوغ آمیز، تجسم، ایفای نقش”، کوتس و جارات )تکنیکهای قضاوتی به قضاوت فرد یا گروه بیان کننده ی آینده بستگی دارد. در حالی که ممکن است آنها از اطلاعات، مقایسه و استدلال برای پشتیبانی از ادعاهایشان استفاده کنند، اما تکنیک هایی که خالصا قضاوتی هستند هیچ چارچوب روش شناسی خاصی (که در دسته های دیگر وجود دارند) را ندارند. اغلب قضاوت بدون کمک استفاده می شود اما قضاوت با کمک در برخی تکنیک ها وجود دارند:|

 پیش بینی نبوغ آمیز:

توسط هرمان كان ابداع شد. وی اولین کسی بود که مردم را به فکر کردن درباره غیرقابل فکر کردنی ها تشویق کرد تا اول دربارهی پیامدهای جنگ هسته ای و سپس دربارهی هر چهره ای از شرایط آینده فکر کنند.

تجسم:

استفاده از تکنیک های آرام سازی برای آرام کردن ذهن تحلیل گر است که منجر به حضور بیشتر تصاویر شهودی می شود. افراد از یک داستان آرام کننده به عنوان مقدمه استفاده میکنند تا آرامش را بالا برده و ذهن را به نرمی به وجوه مختلف آینده جهت بدهند.

ایفای نقش:

یک قضاوت گروهی است. دسته ای از انسان ها را در شرایط آینده قرار می دهند و از آنها می خواهند دقیقا همانطور رفتار کنند که در آن شرایط ممکن بود رفتار کنند. سناریوهای ایفای نقش اصلی، بازی های جنگی بودند که در امریکا برای شبیه سازی تنش و گفتگوهای منجر به حمله ی هسته ای استفاده می شدند. امروزه این روش در آمادگی غیر منتظره و مأموریت های خطرناک مثل خلبانی، فضانوردی و اپراتوری هسته ای استفاده می شود

.

کو تس و جارات:

شامل المان های رسمی تر تکنیک های بعدی می شود اما اساسا پیچیده تر ولی شکل بی پرده ای از پیش نگری قضاوتی است. مراحل آن شامل معرفی دامنه و قاب زمانی، شرایط یا متغیرهای مربوط به آن دامنه، ایجاد دو تا سه زمینه ی سناریوای که معنادار ترین انواع آینده های محتمل را نشان می دهد، تخمین ارزش شرایط یا متغیرهای هر زمینه و در نهایت نوشتن سناریوها است

 

 

 

More to explorer

دیوار اهواز

دیوار اهواز

امروز با بررسی نکات بسیار مهمی در مورد دیوار اهواز با شما خواهیم بود.  اپلیکیشن دیوار اهواز اپلیکیشن دیوار یک سایت و

سناریو نویسی

سناریو نویسی

در این مقاله به بررسی سناریو نویسی پرداخته می شود. در این راستا سعی می شود تا به سوال های زیر پاسخ

بهترین کتاب مدیریت زمان

بهترین کتاب مدیریت زمان

امروز با معرفی بهترین کتاب مدیریت زمان با شما خواهیم بود. مدیریت زمان در عصر جدید برای دستیابی به موفقیت در کم‌ترین

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *